Superbohater w spódnicy. Odporność psychiczna Ukrainek uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie – raport z badań i rekomendacje dla trzeciego sektora.


Zapraszamy do lektury raportu  „Superbohater w spódnicy. Odporność psychiczna Ukrainek uciekających do Polski przed wojną w Ukrainie – raport z badań i rekomendacje dla trzeciego sektora.” Raport stanowi obszerne opracowanie wyników badania naukowego na temat trudności, ale i zasobów i strategii radzenia sobie ukraińskich uchodźczyń w Polsce. Głównym celem badania było opracowanie wrażliwych kulturowo rekomendacji dla osób wspierających uchodźczynie z Ukrainy w Polsce. Badanie zostało zrealizowane przez dr Marię Baran, prof. dr hab. Halinę Grzymałą-Moszczyńską, Marcelinę Zjawińską, Viktoriię Naritsę, Yuliię Ovsiienko, Larysę Sugay, Irenę Pujszo oraz Julię Niedziałek na zlecenie i we współpracy z Fundacją Splot Społeczny. Ponieważ zależało nam na „oddaniu głosu” uchodźczyniom z Ukrainy – badanie miało charakter jakościowy, a czytelnicy znajdą w raporcie wiele cytatów z przeprowadzonych rozmów.